Sažmi PNG/JPG

Online sažimanje slika omogućuje sažimanje JPEG ili PNG slika

Max 5 MB